• BANER LOGO

Miejsce w którym dzieci, młodzież i dorośli uzyskają wsparcie w dążeniu do harmonijnego rozwoju swojego potencjału.

Nasze działania ukierunkowane są na stymulowanie bazowych umiejętności percepcyjnych-motorycznych oraz stymulowanie procesów myślowych i mowy - funkcji warunkujących nabywanie kolejnych kompetencji rozwojowych. Sprawdź nasz zespół.

Nasza oferta:

  • terapia logopedyczna i neurologopedyczna
  • wczesna nauka czytania (i pisania) Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną
  • niwelowanie trudności w czytaniu i pisaniu
  • trening ręki piszącej
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej
  • niwelowanie trudności szkolnych (nauczanie początkowe)
  • terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
  • terapia trudności rozwojowych ze spektrum autyzmu