Gabinet Neurologopedyczny BUZiA MóWi

mgr Paulina Kostka
tel. 798 855 825

 • kompleksowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 • terapia wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji
 • profilaktyka i terapia dysleksji
 • nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • rozwijanie komunikacji za pomocą alternatywnych sposobów (AAC)
 • praca elementami Metody Krakowskiej

Gabinet Logopedyczny Moja Mowa

mgr Monika Gąsior-Kuflewska
tel. 783 687 645

 • stymulowanie rozwoju mowy
 • korygowanie nieprawidłowej wymowy
 • wczesna nauka czytania i pisania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (Metoda Krakowska)
 • trening umiejętności czytania
 • trening umiejętności pisania
 • trening mechanizmów lewopółkulowych (trening uwagi)

Gabinet Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MiTuDobrze

mgr Grażyna Kulińska
tel. 509 701 530

 • terapia małych dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • trening koncentracji uwagi
 • niwelowanie trudności dyslektycznych z wykorzystaniem słuchawek przewodzenia kostnego FORBRIAN
 • innowacyjna terapia w oparciu o nowoczesną technologię z wykorzystaniem okularów VR ( wirtualna rzeczywistość)
 • trening umiejętności czytania i pisania
 • uzupełnianie i rozwijanie wiedzy i umiejętności szkolnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Gabinet Psychologiczny

mgr Joanna Stępień

tel. 730 101 642

Kogo wspieram?

Dzieci, młodzież oraz ich rodziców.

Wspieram dzieci i młodzież:

 • gdy emocje biorą górę i brakuje na nie pomysłu
 • gdy trudno nawiązać relacje z innymi
 • gdy pojawiają się lęki
 • gdy potrzebny jest trening umiejętności społecznych
 • gdy spada poczucie własnej wartości

Pomagam rodzicom:

 • przez wsparcie w trudnościach wychowawczych
 • przez poradnictwo psychologiczne.