Paulina Kostka

pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta metody PECS

Monika Gąsior-Kuflewska

pedagog specjalny, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Grażyna Kulińska

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Tomatisa, terapeuta wirtualnej rzeczywistości

Joanna Stępień

psycholog, terapeuta TUS