Paulina Kostka

tel. 798 855 825

pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta metody PECS

 • kompleksowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 • terapia wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji
 • profilaktyka i terapia dysleksji
 • nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 • rozwijanie komunikacji za pomocą alternatywnych sposobów (AAC)
 • praca elementami Metody Krakowskiej

 Monika Gąsior-Kuflewska

tel. 783 687 645

pedagog specjalny, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • stymulowanie rozwoju mowy
 • korygowanie nieprawidłowej wymowy
 • wczesna nauka czytania i pisania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną (Metoda Krakowska)
 • trening umiejętności czytania
 • trening umiejętności pisania
 • trening mechanizmów lewopółkulowych (trening uwagi)

 Grażyna Kulińska

tel. 509 701 530

pedagog specjalny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Tomatisa, terapeuta wirtualnej rzeczywistości

 • terapia małych dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • trening koncentracji uwagi
 • niwelowanie trudności dyslektycznych z wykorzystaniem słuchawek przewodzenia kostnego FORBRIAN
 • innowacyjna terapia w oparciu o nowoczesną technologię z wykorzystaniem okularów VR ( wirtualna rzeczywistość)
 • trening umiejętności czytania i pisania
 • uzupełnianie i rozwijanie wiedzy i umiejętności szkolnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Bednarska

tel. 605 919 010

psycholog, psychoterapeuta , trener umiejętności społecznych

 • pomoc psychologiczna w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, społecznymi , trudnościami rozwojowymi,  przewlekłymi chorobami somatycznymi i niepełnosprawnością
 • konsultacje dla rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
 • wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami płynności mowy i komunikacji
 • indywidualna terapia dzieci, nastolatków i młodych dorosłych
 •  terapia rodzin
 • treningi umiejętności społecznych

 Monika Maciejewska

tel. 509 164 972

logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, Trener Umiejętności Społecznych TUS SST

 • diagnoza i terapia logopedyczna
 • korygowanie wad wymowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu
 • terapia ręki
 • nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną
 • stymulowanie pracy lewej i prawej półkuli mózgu
 • terapia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 Małgorzata Wiśniecka-Ozimek

tel. 607 060 102

 logopeda, neurologopeda

 • elektrostymulacja logopedyczna
 • kinesiotaping logopedyczny